It’s Coming Around The World, We Are Only One

Siden 1984 har musikken kommet til meg i strømmer, der eg enten har hatt valget mellom å følge den kalkulerte fornufts tanken eller intuisjonen og hjerta. Når drivkrafta er så sterk som den har vært og ennå oppleves, så vett ein innerst inne at; Dette er min vei å gå i livet! At eg var komen for å dele mine refleksjoner av å være menneske i ei tid der kjærligheten før eller seinere må vise vei.

Me lever i ei tid der menneskets holdninger og virke blir satt på test og i perspektiv. Der det enkelte individ kan bli prøvd i den ytterste forstand. Som ein test om ein "makter" i sannhet å følge "kjærlighetens", den frie og uavhengige vei. Intuisjonens vei... der grådighet er byttet ut med giver glede og fellesskaps ånd... eller om ein resignerer ved "frykten", som med virkemidler av harde lover og betingelser, styrer og manipulerer og skaper ein aukande trussel om konsekvens. Denne trusselen skremmer i dag altfor mange mennesker til å søke kortsiktig egenvinning, og som ein domino effekt av denne, videre fører til ekstrem utarming av jordens ressurser.

Dette gjenspeiles også gjennom utfordringene vår Jord står overfor, som i klima spørsmålet, der dette naturligvis uroer dei kommande generasjoner. Kva valg vil det individuelle og videre kollektive mennesket ta? Dette engasjementet har ledet til dette for meg viktige album prosjektet, som eg no deler. Albumet er også ein lys framtidsvisjon, der håpet og trua er at me mennesker kan leve i harmoni og kjærlighet med kvarandre om me verkeleg ønskjer.

Foruten uendelig takknemlighet til «den levende kjærlighetskraft» som har beveget meg gjennom disse observasjoner og videre opplevelser, så må eg og sende ein stor takk til min kjære samboer Kari Opedal. Kari sin omtanke, motivasjon og kjærlighet som har gjort det mulig for meg å gjennoføre prosjektet reint praktisk sett. Ikkje minst må eg takke mine sønner Kenneth Larsen for sånn trufast og god hjelp med tromming og miks og lyd, Stian for lån av logic studio til dei første innspelingene. Også Bjørn Løkling for flott bassgitar speling på dei første 4 låtene. 


Til slutt ein stor takk til gitarist og produsent Shane Fontayne, som stilte opp i ledig tid og gjorde magiske lydforskjeller på dei første fire låtene, Animal Totems, We All Wanna Live, Wake Up og Angels. Ein takk også til Henning Bortne i Oslo Mastering for flott mastring av resten av albumet. Ein takk også til Hans Jørgen Gautefald, Lisa Haugeland og Herman Gautefald for bidrag på siste låten Free Ourselves.