Bokutgivelser

Åpenbaringer og refleksjoner er bok nummer 2 (februar 2022) i sjangeren av åndelig søken, samfunnsrefleksjon, diktning og sangtekster. Dei fleste tekstene ein del av kanskje den meste spennende delen av meg, der eg setter   meg sjølv til sides for så å være ein meddeler og et instrument for den universelle kjærlighetskrafta. Den som så inderleg prøver å komme gjennom til alle oss mennesker i ei så krevende tid me befinner oss i. 

Boka gjer ingen svar på rett eller galt, men reflekterer resultater ut av holdninger og videre adferd som me har tatt for gitt uten å sette spørsmål ved. Resultatet av å godta ein kvar betingelse som er samfunnssatt, begynner å vise seg globalt som kanskje ein vei i villfarelse. Kun tiden vil vise og bekrefte, men den som går blindt gjennom livet og ikkje ser farene som truer til ødeleggelse, den kan også komme til å erfare konsekvensene av sin ignorering. 

Så boka har som mål å hjelpe til vekkelse og oppmerksomhet gjennom den tida me i fellesskap som art opplever i samspel med alt annet liv på vår planet Jorden. Den prøver også å fortelle oss at det er ei altomfavnende kjærlighetskraft, kalt blandt annet Gud, som ønsker å guide oss alle gjennom denne tida på best mulig måte. At me alle er ivaretatt.. at vår oppgave kun er å tillate denne frihetens usynlige hvisken få bevege oss til å oppdage oss sjølv og alt annet som det me egentlig er.. skapende kjærlighet i glede ved kvarandre. 


  Å Vandre med Den Store Ånd    om intuisjoner og livsvisjoner

Denne boka er mine første tekster, dikt og refleksjoner i bok format. (mars 2005) Den er og ei skildring av mitt liv som ein som har gått utenfor den samfunnsmodellel som ofte er vedtatt og akseptert for dei fleste. Boka skildrer og kva som rører seg i den åndelige delen av meg i henhold til mine intuisjoner, som og etter hvert leder mot følelsen av ein livsvisjon. Denne oppdagelsen av ei djupare meining med livet, at det derav ikkje er ein tilfeldighet, men ein synkronisitet til det Guddommelige i meg som i oss alle. Den skaper bekreftelser på bekreftelser, der eg videre får muligheten til å oppleve meg sjølv som ein mottaker, nærmest som ein radio som tuner inn på den rette kjærlighets frekvensen. 

Tilliten blir således døråpneren mellom meg og Denne Store Ånd, som indianerene kaller Gud. Tittelen kom også derut fra, fra min inspirasjon til bokå «Seekers Of Vision» i Norsk utgave kalt; «Den Store Ånd», med Lakota indianer og medisinmannen Tacha Ushte, eller Lame Deer. 

Denne forbindelsen som således åpnes, gjer at eg ein dag får nærmest eit lynnedslag av ein åpenbaring gjennom det som blei kalt, «Synstreet» året 1996. Dette vekker ein enorm entustiasme i meg, som allikevel skal holde dette bokprosjektet på vent heilt til året 2005, då eg endelig bestemmer meg for å skrive denne boka og gi den ut på eget forlag.

To eventyr fortellinger om nisseguten Truls

1. Å gje, ei gåve i seg sjølv               2. Underet i hola

Disse 2 eventyrene er nærmest som ein liten gjenspeiling av følelser som springer ut av meg sjølv i henhold til det å være oppmerksom på dei ekstra sansene som det moderne mennesket ser ut til å dovne ned ettersom behageligheten av kontroll og garanti tar overhånd. 

Nisseguten Truls oppdager litt etter litt at redselen som blir plantet i oss via kulturen, får oss til å miste forståelsen av samspelet mellom alt liv. At denne tåken av uvitenhet blir tettere ettersom ein fornekter det som egentlig er i ferd med å skje. At mennesket er på veg til sakte utslette seg sjølv og alt annet liv, om dei då ikkje våkner opp og ser sannheten i auga.

Truls setter difor avgårde på den eine reisa etter den andre i det denne usynlige krafta varsler han og skaper ei tiltrekning til utfart.