KLIMA KONSERTER

 Ei bevissthets reise i tre akter:      

1. akt: Korleis me menneskjer styres ut av frykt for konsekvens, og lar oss derav bli hindra i å leve ut den medfødte kjærleiks krafta. (Tanke, kalkulasjon og strategi)

 2. akt: Lengselen tilbake til friheten med erkjenning og møtet med frykten i oss. Erkjennelsen av vår oppriktige og sanne følelse. Oppdaginga av synkronisiteter som viser samspelet mellom alt som er. 
(Følelse, hjerte og einhet) 

3. akt: Der frykt må vike for kjærleik og enhet, og derav ein våken bevisstheten som reflekterar i sanning uredd sin opplevelse av samtida. Det indre klima er helbredet ved aksept for det menneskelige potensial.
(Bevissthet, åndelighet og sannhet)

Konsertene må forhånds bestilles, (Booking: sjekk info på kontakt) og er i første omgang meint som ein slags bevissthets vekkelse. I møte med ei framtid der mennesker blir nødt til vise meir omsyn og respekt, ikkje berre for sitt eget ve og vel, men til alt som er.

All skapelse har sin unike plass og misjon i dette samspelet, så ingen er uvesentlig eller er fraværende fra ein eller annen unik eller særegen egenskap eller talent dei er meint å dele. Det gjelder berre å finne dette, og så gi det nødvendig næring. Dette talentet skal blomstre i lag med mennesket, som også vil blomstre ved å verdsette og utvikle sitt talent. og derav ikkje la det visne bort. Du er ei GAVE til verden!! 


Kva er eit klima? «Det er det ytre som ikkje påvirker oss, som me er separert fra»... vil kanskje nokre sei!             FEIL SVAR vil eg påstå!

Klima er den atmosfæren me alle er med på å skape med vår tilstedeværelse. I mange samfunn av i dag, som ofte viser seg å styres av mennesker som er redd for å utfordre den materielle vekst modellen, i slike samfunn vil derav tvilen på andre modeller prøve å bortforklare klima tilstanden. For klima, da er den atmosfæren som skapes ut fra vår menneskelige motivasjon og intensjon.

Klima er det som "radiates".. sendes ut fra oss alle, uavhengig av moral, holdninger eller type intensjoner. Klima er ein gjenspeiling av den me personlig, og me alle kollektivt samla velger å være her og no!
Klimaet er måleenheten på vår etiske, moralske og sjølvbevisste tilstedeværelse i denne stund. Den kan prøves bortforklares, undergraves, eller undertrykkes med makt, men den kan aldri tas av eteren som den måleenhet den er. Den vil alltid speile våre intensjoner og holdninger.
Når det indre klimaet i mennesket ikkje lenger styres av frykt og separasjon, men av kjærlighet, og fra denne helbredelses prosessen begynner å sende ut, «radiate" bevissthet ut fra tanken om samhold og enhet, da vil også det ytra klima begynne å forandre seg. Det ytre klima er kun ein gjenspeiling av menneskets indre klima, og dei etiske og moralske valg mennesket velger å sei enten JA eller NEI til.

Når redselen ikkje lenger rår som instrument for styring og kontroll, men mennesker velger å handle ut fra kjærlighet og samhold, da vil også mennesket oppleve et ytre klima i positiv forandring.
Inntil dess må me alle måtte beskue den uvitenheten og redselen for konsekvens som forskjellige maktformer i sin desperasjon prøver å opprettholde.. med alle de usannheter og bortforklaringer et separert menneske kan tviste de ufornektelige.

Sjølvfornektelsen er menneskets store kontrovers og dilemma. Derfor har me også ei klima krise på gang på vår jord. Men dilemmaet kan også bli ein flott mulighet til å avsløre dei holdninger som ligger i oss sjølv og kvart et menneske. Spørsmålet i klima situasjonen og et mulig skifte, vil til slutt stå eller falle på vår sannferdighet. Kven er du? Kven velger du å være her og nå?